TEG 5000


TEG 5000 – Trombelastografi Cihazı

TEG (Thrombelastograph)

TEG 5000, geleneksel koagülasyon ve trombosit testleri ile anlaşılmaya çalışılan hemostaz profilini tek bir testle doğrudan tam kanla veya plazma ile tahlil etme ve bu tahlille primer ve sekonder hemostaz ile fibrinoliz aşamalarını analizleme imkanı sunan bir trombelastografi cihazıdır.

•    2 Kanallı Trombelastografi Cihazı
•    Tek Test ile Bütün Hemostaz Haritası (Primer+Sekonder)
•    Hem Nitel Hem de Nicel Sonuçlar ile Doğru Tanı
•    Heparinli Örnekten Heparin İnhibasyonu ile Kesin Sonuç
•    Paralel Bağlanabilen 4 Cihaz ile Aynı Anda 8 Hasta Tanılama
•    Kullanım Kolaylığı ve Tanı Desteği ile Eşsiz Yazılım
•    Sonuçlara ve Çalışılan Teste Anında Uzaktan Erişim
•    Tam Kan veya Sitratlı Plazma ile Çalışabilme Kolaylığı
•    Sıcaklık Ayarı ile Hiper/Hipo Termi Koşullarının Benzetimi
•    Açıldıktan Sonra 5 Dakikada Kullanım Hazırlığı
•    PlateletMapping  Testi ile Plavix  ve Aspirin in Platelet Etkileşimi